ANAOKULU

Çekmeköy Avrupa Sınav Koleji - ANAOKULU

ANAOKULU

Çekmeköy Avrupa Sınav Koleji Anaokulu sistemi; “Side to Side” programına göre çocukların öğrenimleri boyunca keyif alabilecekleri, oyun temelli, birbirleri ile rekabet edebilen, sürece dayalı İngilizce-Türkçe aktiviteleri ve erken okuma-yazma etkinliklerini kapsar. Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda çocuğun bir bütün olarak gelişimi hedeflenir. Bunu gerçekleştirirken bilişsel gelişime destek olacak etkinlikler planlanır ve çocuklarımızın akademik becerilere hazır olmaları sağlanır. Bu bağlamda analitik ilişkiler kurabilme, yaratıcılık, problem çözme, planlama, işitsel ve görsel hafızayı geliştirme, parça-bütün ilişkisi sağlama, örüntü oluşturabilme çalışmalarına yer verilir.
Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda:

 • Ailenin dışındaki birey ve gruplarla uyum içerisinde nasıl çalışması ve oynaması gerektiğine model olunarak sosyal ve duygusal gelişimi desteklenir,
 • Matematiğin sihirli dünyasını keşfederken, öğrendiği bilgilerle büyülenmesi sağlanır,
 • Çevreyi ve doğayı gözlem ve deneyimleyerek öğrenirken gezegenimizi, oyuncakları kadar korumak önemsetilir,
 • Özenle tasarlanmış spor alanlarında, aktif ve sağlıklı bir yaşam biçimi geliştirmek amacıyla çocukların fiziksel yeteneklerinin farkında olmasını motive edici bir bedensel gelişim programı uygulanır.


Eğitim programımızda yaş gruplarına uygun olarak;

 • Türkçe dil etkinliği,
 • İngilizce
 • Fen ve bilim etkinlikleri -matematik,
 • Kodlama
 • Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları,
 • Yaratıcı drama
 • Görsel Sanatlar
 • Dünya dansları,
 • Satranç,
 • Beden eğitimi ve yüzme
 • Müzik (orff ve ritim çalışmaları)

gibi branş etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

 

ÇİFT ÖĞRETMEN

HER SINIFA BİRİ İNGİLİZCE İKİ ÖĞRETMEN

 

 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda her sınıfta biri İngilizce olmak üzere iki sınıf öğretmeni görev yapar. Her iki öğretmen de öğrencilerle birebir ilgilenir ve yakından takip eder. Böylece hiçbir şey gözden kaçmaz ve hiçbir konu atlanmaz.
 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunun iki öğretmen uygulaması ile öğrencilerin öz bakım ve güvenliği en iyi şekilde sağlanır.
 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunun etkinlik ve oyun temelli, üst düzey düşünme becerisi kazandıran özgün sistemi, iki öğretmenle verimli bir şekilde yürütülür.
 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda eğitim alan öğrenciler, her sınıfta iki öğretmenin yakın ilgi ve desteğiyle başarılı bir geleceğe özgüvenle hazırlanırlar.

 

İNGİLİZCE

ANAOKULUNDA ANADİL GİBİ

 

 • “Side to Side” programı ile öğrenciler İngilizceyi anadili gibi öğrenirken okuldaki tüm eğitim öğretim etkinlikleri de Türkçe-İngilizce olarak eşgüdümlü bir şekilde yürütülür.
 • Öğrenciler, gün boyunca derslerde, oyun, etkinlik, beslenme ve diğer zamanlarında ilgili öğretmenleriyle İngilizce iletişim kurar ve İngilizceyi adeta yaşarlar.
 • İngilizcenin erken yaşta kalıcı bir şekilde öğrenilmesi için “Side to Side” programı Çekmeköy Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda 4 yaştan itibaren başlar.

 

FEN VE MATEMATİK

AKADEMİK YAŞAMA İLK ADIM FEN-MATEMATİK

 

 • Çocuklar, küçük yaştan itibaren sürekli nedeni-nasılı sorgular ve çevrelerini keşfetmeye çalışırlar.
 • Anaokulumuzda uygulamalı özgün fen programı ile çocuklarda var olan merak ve keşfetme eğilimini daha da güçlendirir, onlara bilimsel düşünce, tutum ve becerisi kazanma fırsatı verir.
 • Erken yaşta dünyayı keşfetmek kadar, anlamaya da eğilimli olan öğrenciler, Çekmeköy Avrupa Sınav Koleji Anaokulunun özgün Matematik programı ile sayıların eğlenceli dünyasına adım atarlar.
 • Çekmeköy Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda öğrenciler, sezgisel oyun ve etkinliklerle pratik düşünme, problem çözme gibi temel matematik becerilerini geliştirirler.

 

KODLAMA

HIZLI VE ANALİTİK DÜŞÜNME KODLAMA

 

 • Çekmeköy Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda, 21. Yüzyıl becerilerini kazanmış dünya vatandaşı olma yolunda atılan ilk adımla çağımızın vazgeçilmezi dijital yaşamın temeli olan kodlama-robotik dersi erken yaşta başlatılır.
 • Kodlama-robotik dersi ile öğrencilerin algoritmik düşünme, robotik/elektronik tasarım yapma, problemlere daha hızlı, analitik ve pratik çözümler geliştirme becerileri desteklenir.
 • Kodlama-robotik dersi, Avrupa Sınav Koleji Anaokullarının teknolojik altyapıya sahip atölyelerinde, bu alanda özel eğitimler almış öğretmenler tarafından interaktif ve eğlenceli bir şekilde işlenir.

 

SANAT ETKİNLİKLERİ

DUYARLI, ESTETİK VE ÜRETKEN

 

 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda “her bireyin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır” ön kabulüyle sanata ayrı bir önem verilir.
 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda öğrencilerin gelişimi için yetenek ve eğilimlerine uygun olarak drama, görsel sanatlar, seramik, müzik, orff, dans vb. özel öğrenme alanları vardır.
 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda gerçekleşen eğitimle sanata duyarlılığı artan öğrencilerimiz, kendi yeteneklerini keşfeder ve hayal güçlerini geliştirirler.
 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda öğrenciler dünyaya daha estetik bir pencereden bakar, çağdaş ve sosyal yaşama etkin biçimde katılırlar.

 

SPOR ETKİNLİKLERİ

BİLİŞSEL VE FİZİKSEL GELİŞİM İÇİN

 

 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda çocukların bedenlerini doğru bir şekilde kullanmaları, grup içinde uyumlu hareket yeteneği kazanmaları, fiziksel-duygusal gelişimleri oyun ve sporla desteklenir.
 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda özenle tasarlanmış uygulama alanlarında öğrenciler; yüzme, temel jimnastik, denge hareketleri gibi temel spor dalında becerilerini geliştirirler.
 • Avrupa Sınav Koleji Anaokulunda çocukların fiziksel yeteneklerinin farkına vararak motive olduğu bedensel gelişim programı, uzman eğitimciler tarafından yürütülür.

 

BESLENME

HİJYENİK VE SAĞLIKLI BESLENME

 

 • İyi bir geleceğin sağlıklı nesillerle olacağı bilinciyle beslenme ve sağlığa ayrı bir özen gösterilir.
 • Öğrencilere, kalori değerlerine göre bol çeşitli sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.
 • Özellikle dengeli ve sağlıklı beslenmeleri sağlanır.
 • Okulun temizliği, hijyeni ve güvenliği ise uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlarla işbirliği halinde yapılır.