PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Çekmeköy Avrupa Sınav Koleji - PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi okulumuzun çağdaş olanaklarından yararlanarak psikolojik danışmanın ve rehberliğin öneminin bilinciyle çalışmalarını profesyonel bir yaklaşımla sürdürmektedir. Birimimiz çalışmalarında, öğrencilerimizin bireysel farklılık, yetenek, ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurarak öğretimin bütünlüğü içinde eklektik bakış açısı ile gelişimsel, önleyici ve mesleki rehberlik çalışmaları yürütmektedir.

 

Yürütülen çalışmalarda yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak, öğrencinin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amaçlanmaktadır. Her sınıf düzeyindeki genel işleyiş rehberliğin üç farklı boyutunda devam etmektedir. Bunlar kişisel-sosyal, duygusal-eğitsel ve mesleki rehberliktir.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü sadece öğrencilerle değil aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere yönelik de çeşitli çalışmalar yürütmektedir.