ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çekmeköy Avrupa Sınav Koleji - ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencilerle aşağıda yer alan konularda bireysel görüşmeler yürütmektedir.

  • Kendini ifade edebilme
  • Duygusal ya da sosyal problemler
  • Aile-arkadaş iletişimi
  • Dikkat geliştirme
  • Zaman planlaması
  • Verimli ders çalışma
  • Akademik başarıyı ve bilişsel gelişimi destekleme
  • Mesleki Rehberlik Çalışmaları
  • Okula uyum (Oryantasyon)

 

Grup Çalışmaları

Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmelerin yanında aşağıda belirtilen konularda çeşitli grup çalışmaları da yürütülmektedir.

Sosyal Beceriler Grubu; Öğrencilerin gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yaş dönemiyle bağlantılı gerekli sosyal becerileri kazanması ve iletişim becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır.

Sınav Kaygısı Grubu; Öğrencilerin sınav ve performans kaygıları ile ilgili farkındalık kazanması ve kaygı ile baş edebilme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Duygusal Paylaşım Grubu; Öğrencilerin çeşitli duygularını tanımaları ve öfke, korku gibi duygularla baş etme becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları; Öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalardır.

 

Test ve Envanter Uygulamaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü yıllık çalışma planına göre ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaş düzeyleri göz önünde bulundurularak test ve envanter uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

 

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal sorumluluk projelerinin ilk hedefi yaşamın sürdürülebilirliğidir ve bu hedef toplumsal yaşamın iyileştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. İnsanlara daha iyi yaşam koşullarının sağlanması ve toplumsal yaşamın iyileştirilmesi adına yapılacak tüm çalışmalar sosyal sorumluluk projeleri kapsamına girmektedir. Okulumuzda yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerimizde farkındalık yaratmak, toplumsal fayda sağlamak ve öğrencilerimizin çevreye ve doğaya karşı hassasiyetini geliştirerek ahlak, vicdan ve sosyal gelişimlerini desteklenmesi amaçlanmaktadır. Toplum hizmeti çalışmaları adı altında, okulumuzda gerçekleştirilen projelerde; düşük sosyo- ekonomik seviyede öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla destek projeleri, engelli bireyler ile öğrencilerin paylaşımlarının ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla yürütülen ortak çalışmalara yönelik projeler gerçekleştirilmektedir.

 

Değerler Eğitimi

Yıl boyu süren çalışmalar kapsamında saygı, sevgi, dürüstlük, yardımseverlik, adalet, işbirliği, hoşgörü, empati, liderlik, sabır, sorumluluk vb. değerleri, öğrencilerimize sınıf içi uygulamalarla hatırlatmak ve içselleştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye geçecek öğrencilerimiz için kariyer gelişimi dikkatle izlenmektedir. Bu bağlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik test, envanter vb. uygulanmakta, sınav sistemi anlatılmakta, dershane ve okul deneme sınavlarının takibi yapılmaktadır. Lise ve Üniversite tanıtım gezileri düzenlenmekte, motivasyon ve hedef belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca tercihlerini doğru ve sağlıklı oluşturabilmeleri için Tercih Danışmanlığı yapılmaktadır.